Kuruluş Osman çobanoğlu Ali Bey ? Çobanoğlu Ali Bey Kimdir?

bu Çobanoğlu Ali Bey kuruluş Osman dizisinin eski bölümlerinden tanıdığımız yavlak Arslan’ın küçük oğludur Kuruluş Osman çobanoğlu Ali Bey ? Çobanoğlu Ali Bey Kimdir? Çobanoğulları Beyliği nin kurucusu Anadolu selçuklularının Kastamonu uçbeyi olan Emir Hüsamettin çok andır oğuzların Kayı boyuna mensup olan Emir Çoban’ın Anadolu Fatih’i Kutalmışoğlu Süleyman ın emirlerinden

Gunduz Bey History In Urdu & English

Karatekin soyundan geldiği rivayet edilir ve kaynaklarda dürüst Kahraman Cömert devamlı gaza ile meşgul bir kişi olarak Anılır Beyliği’nin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber varlığı 12 yüzyılın sonlarına kadar geri götürülebilir Hüsamettin çobanın 1211 yılında Kastamonu beyi olarak bulunduğu ise kesindir Nitekim 1219 da birinci

Kuruluş Osman çobanoğlu Ali Bey

Alaaddin keykubat’ın tahta çıkışında Konya’ya giderek ona bağlılığını arz etmiş ve Kastamonu belli meşhur unu yeni etmiştir Hüsamettin Çoban moğolların kırma kadar Uzanarak önemli bir ticaret merkezi olan Sudaki işgal etmeleri üzerine Alaaddin Keykubat tarafından kırma sefer yapmakla görevlendirildi Kırım sahiline başarılı bir çıkarma yapan

Who Was Osman Ghazi || History Of Osman Ghazi TurkceUrdu.com

Çoban Sudaki geri almakla kalmadı o dönemde Rus laserion itaatini de sağladı bir süre suda kalan Emir burada bir cami yaptırdı Ayrıca Kadı İmam ve müezzinler tayin etti Daha sonra da Selçuklu sultanının emriyle 1224 de Kastamonu’ya döndü mü ölüm tarihi bilinmeyen Emir Çoban’ın yerine Kastamonu belli ne oldu Akyürek geçti onun zamanında Anadolu selçuklularının nolu hakimiyetine girmesiyle Çobanoğulları Beyliği de Anadolu’nun yeni hakimlerine tabi oldu sadece siyasi değil ekonomik bağımsızlıklarını da kaybeden Çoban oğullarının başına 1280 yılı civarında hak yüreğin olduğumuz

Kuruluş Osman çobanoğlu Ali Bey
Kuruluş Osman çobanoğlu Ali Bey

Afrin yavlak Arslan geçti Sultan Mehmed’e Kastamonu bölgesinde kafirlere karşı Amansız Cihad açtığı belirtilen yavlak Arslan’ın belli 3. kıyasettin ikinci Mesut’un hükümdarlık dönemlerinde rastlar Anadolu’nun diğer bölgelerindeki beylikleri kıyasla onun zamanında Kastamonu’da durum nispeten sakin bir bununla birlikte yallak Arslan Anadolu Selçukluları arasındaki tat mücadelelerinde aktif rol oynadı ve başlangıçta ikinci mesuda tabi ol ama sonradan ona muhalefet etti 1291

Çobanoğlu Ali Bey Kimdir?

yılında İlhanlı hükümdarı argonun ölümünden sonra oğulları arasındaki taht mücadelesi yüzünden Anadolu’daki diğer Türkmen toplulukları gibi Çobanoğulları Beyliği nerede kıpırdanmalar başladı Anadolu tekrar karışıklıklar içine düştü bu zarf rutin yalak Arslan Bu iç karışıklıklar sırasında öldü yerine oldu Çobanoğlu Mahmutbey geçti Mahmut Bey döneminde Bizans sınırlarına yapılan akınlara devam edilmekteydi bu akınların liderliğini ise küçük kardeşi Çobanoğlu Ali Bey üstlenmişti

Ali Bey yaptığı akımlarla Sakarya Nehri’ni açmış Ancak daha sonra Bizans ile bir Barış Anlaşması imzalamıştı bu antlaşma ile beraber Çobanoğlu Ali beyin yanındaki Türkmenler ününü Gün geçtikçe arttıran ve Çoban oğullarına dost uçbeyi olarak hüküm sürdüğü iddia edilen Osman Bey’in etrafında toplanmışlardır 2309 yılında henüz

Eflani duvarına sahip olan Candaroğlu Beyliği birinci Süleyman ve Kastamonu’da bulunan Mahmut Bey’in Sarayı’nı basarak onu yakalamış ve öldürmüştür Bu olaydan sonra Çobanoğulları Beyliği yıkılmıştır videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese iyi seyirler

39 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Off Ads Blocker Kindly Request by Turkce Urdu